Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Lục Ngạn 1 Bắc Ninh lần 1

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 877.28 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 10,913 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của trường.

Câu 1: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

 1. A. H2NCH2           B. CH3NH2.                     C. C6H5NH2.                   D. C2H5OH.

Câu 2: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

 1. A.                  B. H2S.                            C. CH3COOH.                D. Mg(OH)2.

Câu 3: Metyl amin (CH3NH2) tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?

 1. A. K2SO4.            B.                        C. HCl.                            D. KCl.

Câu 4: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử lysin tương ứng là

 1. A. 1 và 1.                  B. 2 và 2.                         C. 2 và 1.                         D. 1 và 2.

Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi tường axit, thu được chất nào sau đây?

 1. A. Fructozơ.                      B. Glucozơ.                     C. Saccarozơ.                  D. Ancol etylic.

Câu 6: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit

 1. A. Xenlulozơ.                    B. Tinh bột.                     C. Fructozơ.                    D. Saccarozơ.

Câu 7: Chất nào sau đây là axit béo

 1. A. Axit oleic.             B. Axit axetic.             C. Axit fomic.             D. Axit propionic.

Câu 8: Este X có công thức cấu tạo CH3COOCH2CH3. Tên gọi của X là

 1. A. etyl fomat.                 B. metyl propionat.         C. etyl axetat.                  D. metyl axetat.

Câu 9: Chất nào là amin bậc II?

 1. A. C6H5NHCH3.                 B. CH3N(CH3)2.              C. CH3CONH2.               D. CH3CH2NH4

Câu 10: Alanin (NH2-CH(CH3)COOH) tác dụng với dung dịch nào sau đây?

 1. A. Na2SO4.              B. NaNO3.                       C.                          D. HCl.

Câu 11: Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°)

 1. A.                    B. Triolein.                     C. Glucozơ.                     D. Fructozơ.

Câu 12: Thuỷ phân triolein ((C17H33COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức      

   A. C17H31COONa.            B. C17H33COONa.           C. C17H35COONa.           D. C15H31COONa.

Câu 13: Công thức phân tử của đimetylamin là

 1. A. C4H11                     B. CH6N2.                        C. C2H8N2.                      D. C2H7N.

Câu 14: Cồn 90 độ có tính sát khuẩn cao. Do đó, ở đa số các bệnh viện đều sử dụng cồn 90 độ để vệ sinh dụng cụ y tế. Thành phần chính của cồn là

 1. A. etilen glicol.                  B.                         C. glixerol.                      D. metanol.

Câu 15: Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa chất X, thấy xuất hiện kết tủa trắng. Chất X là

 1. A. B. Alanin.                        C. etylamin.                    D. anilin.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF