Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Toán – Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình lần 1

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 943.83 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 45,679 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Câu 1: Cho hàm số 2 1
1
x
y
x 


, trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên  . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ;1 và 1;. C. Hàm số đồng biến trên  . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;1 và 1;.

 

Cho
2 2
1 1
f (x)dx  3; g(x)dx  2  
. Khi đó  
2
1
f (x)  g(x) dx

bằng
A. 5. B. 5. C. 1. D. 1.

Câu 3: Tích phân  
2
2
1
x  3 dx

bằng
A. 61
3
. B. 61. C. 4 . D. 619.

Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số
4
f (x)  5x là
A. 5 x C . B. 5 x . C. 1 5
5
x C. D. 10xC.

Câu 5: Cho hai số phức thỏa 1z  3 2i , 2 z 1 i . Giá trị của biểu thức 1 2 z 3z bằng
A. 5. B. 55 . C. 61 . D. 6.

Câu 6: Cho khối nón có bán kính r  5 và chiều cao h  3. Thể tích Vcủa khối nón bằngA. V  3 5 . B. V   5 . C. V  5 . D. V95.

Câu 7: Gọi 1z , 2 z là hai nghiệm phức của phương trình
2
z  6z 10 0 . Giá trị 2 2
1 2 z zbằngA. 16. B. 10. C. 36. D. 20.

Câu 8: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như hình vẽ
Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
A. 0;2. B. 4;2. C. 2;0. D. 2;4.

Câu 9: Một cấp số nhân un  có 1 2 u  2;u  8 . Công bội q của cấp số nhân là
A. q  2 . B. q  6 . C. q  3. D. q4.
Câu 10: Nghiệm của phương trình
3 5 2 16
x  là
A. x  3. B. x  2 . C. x  7 . D. 13x.

Câu 11: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số f  x  cos x
A. F  x  sin x 1. B. F  x  2sin x . C. F  x  sin x . D. Fxsinx3.

Câu 12: Số giao điểm của đồ thị hàm số
3 y  x  4x và trục hoành là
A. 2 . B. 0 . C. 4 . D. 3.

Câu 13: Hàm số trùng phương y  f  x có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Phương trình f x10cóbao nhiêu nghiệm thực?
A. 3. B. 1. C. 4 . D. 2.

Câu 14: Trong các hàm số sau, hàm số nào không có cực trị?
A. 3 2
y  x  x  3x  2 . B. 3 2
y  x  3x  2. C. 2 1
3
x
y
x. D. 42yx3x1.

Câu 15: Mô đun của số phức 2  3i bằng
A. 5. B. 2 . C. 13 . D. 5.

Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho a  2i  k 3 j    
. Tọa độ của a


A. (2;1;3) B. (2;3;1) C. (2;1;3) . D. (2;1;3)

Câu 17: Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 321xyx?
A. 1
2
y  . B. 1
2
y   . C. 1
2
x   . D. 12x.

Câu 18: Thể tích khối lập phương có cạnh bằng 2 bằng
A. 8
3
. B. 4 . C. 6 . D. 8.

Câu 19: Với a là số thực dương, biểu thức
1
3 P  a . a bằng
A. 1
6 a . B. 2
5 a . C. 5
6 a . D. 4
3 a.

Câu 20: Hàm số
2 3 3
x x y
  có đạo hàm là
A.  
2 3
‘ 3 . 2 3
x x y x
   . B. 2 3
‘ 3 .ln3
x x y
  . C.  
2 3 1
‘ 3 . 2 3
x x y x
    . D.  
2 3
‘ 3 . 2 3.ln3x

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF