Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Toán – CHUYÊN LAM SƠN – THANH HÓA lần 1

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.06 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 69,518 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Câu 1: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.ABC có thể tích là V , thể tích của khối chóp A.BCCBlà
A. 2
3
V
. B. 3
V
. C. 2
V
. D. 34V.

Câu 2: Hàm số y  ln2x 1 có đạo hàm là
A.  
2
ln 2 1
y
x x
 

. B. 1
2 1
y
x
 

. C. 2
2 1
y
x
 

. D. 121ln2yx .

Câu 3: Biết
2
2
2
lim
2 1
n b
n a 


a,b,a  0 và b
a
là phân số tối giản. Chọn mệnh đề đúngA. 2 2 2a  b  9 . B. 2 2 2a  b  6 . C. 2 2 2a  b 12 . D. 2 22ab19.

Câu 4: Tập xác định của hàm số  
7
y x 1
   là
A. D  1; . B. D   . C. D \1. D. D1;.

Câu 5: Phương trình
2 1 1 5 25
x  x  có tập nghiệm là
A. 1;3. B. 1;3 . C. 3;1. D. 3;1.

Câu 6: Giả sử a , b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn
2 3 4
a b  4 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. 2 2 2log a  3log b  4 . B. 2 2 2log a 3logb8. C. 2 2 2log a 3log b  32 . D. 2 2 2log a  3logb16.

Câu 7: Hàm số nào trong các hàm số sau mà đồ thị có dạng hình vẽ dưới đây?
A. 3 y  x  3x 1. B. 3 2
y  x  3x 1. C. 3 2
y  x  3x 1. D. 3 yx3x1.

Câu 8: Biết 2 a  log 3, 3 b  log 5 . Tính 2
log 5 theo a và b
A. 2
log 5
a
b  . B. 2
log 5
b
b a 

. C. 2
log 5  ab. D. 2
log5ba.

Câu 9: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như hình
Và các khẳng định sau
(I) Hàm số đồng biến trên 0;. (II) Hàm số đạt cực đại tại điểm x  2. (III) Giá trị cực tiểu của hàm số là x  0 . (IV) Giá trị lớn nhất của hàm số trên 2;0 là 7. Số khẳng định đúng là
A. 2 . B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 10: Cho cấp số cộng un  có 1 3 u  3;u 1. Chọn khẳng định đúng
A. 8 u  7 . B. 8 u  3 . C. 8 u  9 . D. 8 u11.

Câu 11: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng
0120, cạnh bên bằng 2. Chiều cao h của hình nón là
A. h  2 . B. h 1. C. h  3 . D. 22h.

Câu 12: Cho hàm số    
2
f x  ln x  4x  8 . Số nghiệm nguyên dương của bất phương trìnhfx0là số nào sau đây
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 13: Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại
A. 3;4 . B. 4;3 . C. 5;3. D. 3;5. Câu 14: Biết  
2
1
f x dx  6 
,  
5
2
f x dx 1 
, tính  
5
1
I  f x dx 
. A. I  5 . B. I  5 . C. I  7 . D. I 4.

Câu 15:
d
3 2
x x

bằng
A. 2 32x C . B.  32x C . C. 3 2
2
x C 
. D. 232xC.

Câu 16: Cho hàm số y  f  x xác định trên  , có đạo hàm thỏa mãn f 110. Tính 
1
1
1
2
lim
x 1
x
f f
I  x
  
  
  

. A. 5. B. 20. C. 10. D. 10.
Câu 17: Cho hàm số
1
ax b
y
cxcó bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây
Xét các mệnh đề
(1) c 1. (2) a  2 . (3) Hàm số đồng biến trên ;11;. (4) Nếu
 
2
11y
x
 
thì b1. Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là
A. 1. B. 4 . C. 2 . D. 3.

Câu 18: Cho hàm số
2 1
3
x y
    
 
có đồ thị C. Chọn khẳng định đúng
A. Hàm số có hai điểm cực trị. B. Đồ thị hàm số nhận Oy làm tiệm cận đứng. C. Đồ thị hàm số nhận Ox làm tiệm cận ngang. D.  
2 1
2 ln3
3
x f x
 
    
 
. Câu 19: Cho hàm số 1
1
x
y
xcó đồ thị C. Tiếp tuyến của C tại giao điểmcủa Cvới trục tung có phương trình là
A. 1 1
2 2
y  x  . B. 1 1
2 2
y x 
  . C. y  2x 1. D. y2x1.

Câu 20: Cho hàm số 1
y
x  có đồ thị C. Chọn mệnh đề đúng:
A. C đi qua điểm M 4;1 . B. Tập giá trị của hàmsố là 0;. C. Tập xác định của hàm số D  0;. D. Hàm số nghịch biến trên 0;

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF