Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Toán – SỞ GIÁO DỤC HÀ TĨNH đợt 4 (File word có giải)

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 894.10 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 59,419 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Câu 1. Số cách chọn 4 học sinh từ 15 học sinh là
A. 4 C15
. B. 4
15 A . C. 15 4 . D. 4 15.

Câu 2. Cho cấp số nhân (un ), với 1 u = – 9 , 4
1
3
u = . Công bội của cấp số nhân đã cho bằngA. 1
3
. B. 3 . C. – 3. D. 13- .

Câu 3. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ.
Hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A. (- ¥ ;2). B. (- 1;1). C. (0;2). D. (1;+¥).

Câu 4. Đường thẳng y = 3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây?
A. 3 3
2
x
y
x
– =
– +
. B. 3 3
2
x
y
x
– =
+
. C. 3 21x
y
x
– +=
+. D. 113xyx+=-.

Câu 5. Với a , b là các số thực dương, khẳng định nào dưới đây đúng?
A. log
log
log
a a
b b = . B. log(ab)= loga.logb . C. log(ab)= loga + logb . D. log logb
a
ab = .

Câu 6. Nghiệm của phương trình 2 16
x  là
A. 1
4
x   . B. 1
4
x  . C. x  4. D. x4.

Câu 7. Phương trình log2  x 3  3 có nghiệm là
A. x  5. B. x  9 . C. x 11. D. x8.

Câu 8. Thể tích khối chóp có chiều cao bằng 5, diện tích đáy bằng 6 là
A. 15
2
. B. 10. C. 11. D. 30.

Câu 9. Tập xác định D của hàm số y  ln1 x là
A. D   \{1}. B. D   . C. D (;1) . D. D(1;).

Câu 10. Khoảng nghịch biến của hàm số
3 2
y  x  3x  4 là
A. (0;). B. (0;2) . C. (;0). D. (2;0).

Câu 11. Thể tích của khối cầu có bán kính R  2 bằng
A. 32
3

. B. 33
2

. C. 16. D. 32.
Câu 12. Số cạnh của hình tứ diện là
A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 13. Họ nguyên hàm của hàm số   1
1
f x
x 


A. ln 2x  2 C . B.   1 2
ln 1
2  x   C . C.  
2
1
1
Cx  
. D. lnx1C.

Câu 14. Cho hàm số y  f  x có bảng xét dấu của đạo hàm như hình bên. Số điểmcực tiểucủahàmsố y  f x  là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 15. Cho hàm số y  f x  có đồ thị như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàmsố yf xtrênđoạn0;2 là
A. 2. B. 1. C. 2 . D. 0.

Câu 16. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. 3 y  x  3x  2 B. 3 2 y  2x  9x 12x  4 . C. 4
y  x  3x  2 . D. 3 2
y  2x  9x 12x  4 .

Câu 17. Họ nguyên hàm của hàm số  
x f x  e  x là
A. 1 2
2
x e  x C . B. 1 1 1
1 2 2
x x e e x C
x
  

. C. x 2 e  x C . D. 1
x e  C .

Câu 18. Thể tích V của khối nón có chiều cao h và đáy có bán kính r là
A. V  rh . B. 2
3
V  rh . C. 1 2
3
V   r h . D. 2Vrh.

Câu 19. Nếu    
1 1
0 0
f x dx  2, g x dx  5  
thì    
1
0
 f x  2g x  dx
  
bằng
A. 1. B. 9. C. 12. D. 8.

Câu 20. Cho hình chóp có thể tích
3 V  36cm và diện tích đáy
2 B  6cm. Chiều cao của khối chóplàA. h  72cm . B. h 18cm . C. h  6cm. D. 12hcm.

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF