Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Toán – SỞ NAM ĐỊNH đợt 2 (File word có giải)

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 980.69 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 52,019 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Câu 1. Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàmsố f xnghịch biến trên khoảng nào?
A. 1;. B. ; . C. ;2 . D. 0;.

Câu 2. Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao h  5 và diện tích đáy S9bằng
A. 15 . B. 20 . C. 135. D. 45.

Câu 3. Cho hàm số y  f  x có đạo hàm  
2
f ‘ x  x  2021,x . Mệnh đề nào dưới đây sai:A. Hàm số đồng biến trên  . B. Hàm số nghịch biến trên ;0. C. Hàm số đồng biến trên khoảng 0;. D. Hàm số đồng biến trên ;2021.

Câu 4. Nghiệm của phương trình 5 10
x  là
A. 5 x  log 10 . B. 10 x  log 5 . C. x  2 . D. 12x.

Câu 5. Đạo hàm của hàm số
2 1 3
x y
  là
A. 2 1 2.3
x
. B. 2 1 3 ln 3
x
. C. 2 1 2.3 ln 2
x
. D. 212.3ln3x.

Câu 6. Cho khối chóp có thể tích V  48 và diện tích đáy S 16 . Chiều cao của khối chópđãchobằng
A. 9 . B. 3 . C. 6 . D. 1.

Câu 7. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng
2 6 a và bán kính đáy r 2a. Độdài đườngsinhcủa hình nón bằng
A. a 13 . B. 6a . C. 3a . D. 4a.

Câu 8. Cho hàm số
4 2
y  ax  bx  c có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. min y 1

. B. max y  8

. C. min y 1

. D. maxy0.

Câu 9. Điểm cực tiểu của hàm số
3 y  x 12x  20 là
A. x  4 . B. x  2 . C. x  0 . D. x2.

Câu 10. Cho khối trụ có chiều cao h  4 và thể tích bằng 36 . Diện tích toàn phần của hìnhtrụtạonênkhối trụ đó bằng
A. 30 . B. 33 . C. 21 . D. 42.
Câu 11. Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Cực đại của hàm số đã cho là A . x  0 . B. x  3. C. 3 CÐ y  . D. 0CÐy.

Câu 12. Tập nghiệm của phương trình    
2
log x 3x 1  log 2x 5 là
A. 3 . B. 3;6 . C. 6. D. 2;3.

Câu 13. Hàm số bậc bốn y  f  x có đồ thị như hình vẽ bên. Điểm cực đại của hàm số đã cho là A. x  4 . B. x  2. C. x  2 . D. y2.

Câu 14. Tập xác định của hàm số  
3
2 y 1 x log x
    là
A.  \0,1 . B. 0;. C. 0;1 . D. 0;\1.

Câu 15. Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, SAABCvàSA  AB  a (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích khối chóp bằng
A. 3 a . B. 1 3
2
a . C. 1 3
3
a . D. 136a.

Câu 16. Thể tích khối trụ có chiều cao h và bán kính đáy r là
A. 1
3
 rh . B. 1 2
3
 r h . C. 2  r h . D. rh.

Câu 17. Bất phương trình log2021  x 1  0 có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 1. B. 2022 . C. 2 . D. 0.

Câu 18. Cho hàm số bậc ba y  f  x có đồ thị như hình bên. Hàm số y f xđồngbiếntrênkhoảngnào sau đây?
A. 0; . B. 2;. C. 1; . D. 1;1.

Câu 19. Khối lập phương là khối đa diện đều loại nào?
A. 3;3 . B. 3;4 . C. 4;3. D. 3;5.

Câu 20. Cho các hình sau, tìm hình không phải khối đa diện. A. Hình 3. B. Hình 2. C. Hình 4. D. Hình1. Câu 21. Cho hàm số y  f  x có đồ thị như hình vẽ bên. Đường tiệm cận đứng của đồthị hàmsốlàA. y  0 . B. x  0 . C. y 1. D. x1.

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF