Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Toán – THPT KINH MÔN – HẢI DƯƠNG lần 1

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.92 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 45,938 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
2
9x my
x

đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?
A. 3  B. 2 C. 1 D. 5

Câu 2: Bất phương trình 2 1
3
3 7
log log 0
3
x
x
  
  
  
có tập nghiệm là a;b . Tính giá trị P3ab. A. P  4  B. P  5 C. P  7  D. P10

Câu 3: Cho hàm số
4 2
y  x  2x 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;1 B. Hàm số đồng biến trên khoảng ;2 C. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;1 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;2

Câu 4: Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy bằng R, chiều cao bằng h, độ dài đườngsinhbằngl . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 2 2
l  R  h . B. 2 2
l  Rh . C. 2 2 R  l  h . D. 2 2 h  Rl .

Câu 5: Tìm các số thực a,c,d để hàm số ax 2
cx d


có đồ thị như hình vẽ bên
A. a 1, c  1, d 1 B. a  2, c  1, d2 C. a 1, c 1, d  2 D. a 1, c 1, d 2

Câu 6: Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA   ABC , tam giác ABCvuông tại B. Gọi H là hình chiếu của Atrên SB . Xét các khẳng định sau:
1 AH  SC 2 BC   SAB 3 SC  AB Có bao nhiêu khẳng định đúng?
A. 3  B. 1 C. 0  D. 2

Câu 7: Cho hàm số y  f  x liên tục trên đoạn 1;1 và có đồ thị như hình vẽ.
Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàmsố trên đoạn 1;1. Giá tr ịcủa M  m bằng
A. 3 B. 0 C. 1 D. 2

Câu 8: Một bình đựng 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để có được ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?
A. 14
55
B. 28
55
C. 42
55
D. 4155

Câu 9: Điểm cực đại của đồ thị hàm số
3 2
y  x 6x 9x 1 có tổng hoành độ và tung độ bằngA. 6 B. 1 C. 1 D. 3

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng  ABC , ABClà tam giác đều cạnh bằng a . Khoảng cách từ C đến mặt phẳng  SAB bằng
A. 3
2
a
. B. a . C. 2a . D. 33a.

Câu 11: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.ABC có AB  a , góc giữa đường thẳngACvà mặt phẳng  ABC bằng 45. Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC bằng
A. 3 3
4
a
. B. 3 3
6
a
. C. 3 3
12
a
. D. 3 32a.

Câu 12: Một hình trụ có bán kính đáy r  5a và khoảng cách giữa hai đáy là 7a. Cắt khối trụbởi mộtmặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3a . Diện tích của thiết diện được tạo nên bằng
A. 2 70a . B. 2 21a . C. 2 56a . D. 2 35a.

Câu 13: Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau và OAa, OB2a,OC  3a . Diện tích mặt cầu S  ngoại tiếp tứ diện OABCbằng
A. 2 S 10 a . B. 2 S 12 a . C. 2 S  8 a . D. 2S14a.

Câu 14: Nguyên hàm của hàm số  
3
f x  x 3x  2 là hàm số nào trong hàmsố sau
A.  
4 2 3x
2x
4 2
x F x    C  B.  
4 2 F x  x 3x2xC4 2 x
2x
4 2
x F x    C  D.  
2 F x  3x 3C

Câu 15: Cho hàm số    
2016
2
f x  x. x 1 . Khi đó:
A.    
2017
2 1
x . 2017
x
f x d C

   B.   2016
2 1x . 2016x
f x d C
C.    
2017
2 1
x . 4034
x
f x d C

   D.   2016
2 1x . 4032x
f x d C
Câu 16: Cho a là số thực dương khác 1, biểu thức
3
5 3 a . a viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là A. 14
15 a B. 2
15 a C. 1
15 a D. 17
3 a

Câu 17: Đạo hàm của hàm số  
2
y  ln 1 x là
A. 2
2
1
x
x 
B. 2
2
1
x
x

C. 2
1
1 x
D. 2
1x1

Câu 18: Tìm nguyên hàm của hàm số   cos 3
6
f x x
      
 
A.   sin 3
6
f x dx x C
       
   B.   1
sin36 6f x dx xC   
C.   1
sin 3
3 6
f x dx x C
        
   D.   1
sin33 6f x dx xC   
Câu 19: Tập xác định của hàm số  
1
y  x 1 3 là
A. 1;. B.  . C. 1;. D. \1.

Câu 20: Cho hàm số f (x) có đạo hàm     
3
f  x  x x 1 x  5 ,x. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF