Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Toán – THPT Nguyễn Trãi Hải Dương lần 1

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 965.50 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 48,424 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Câu 1: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B ‘C ‘ có đáy là VABCvuông tại C, AC=a;BC=a2,biết
3
‘ 3
a CC = . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ. A. 30
6
a R = . B. 2 5
3
a R = . C. 303
a R= . D. 56aR=.

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số 1
( )
( 1)
f x
x x =

là:
A. 1 1
ln
( 1) 2
dx x C
x x x
– = +
– ò . B. ln( 1) 1dx xCx x x=+- – ò. C. 1
ln
( 1)
dx x C
x x x
– = +
– ò . D. 1ln( 1) 21dx xCx x x=+- – ò.

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f ‘(x) là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Hàmsốy = f(x) có bao nhiêu điểm cực đại?
A. 3. B. 2 . C. 0 . D. 1.

Câu 4: Cho một đa giác đều có 24 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâmO. Gọi Sl à tập hợp các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Chọn ngẫu nhiên một tam giác từ tập S, tínhxác suất để chọn được tam giác cân nhưng không phải tam giác đều. A. 3
11
 B. 3
23
 C. 30
. 253
D. 32253

Câu 5: Cho hàm số y  f  x cho bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đâyđúng?2
A. Hàm đã cho đồng biến trên khoảng
1
; 2
 
  
 
. B. Hàm đã cho đồng biến trên khoảng ;3. C. Hàm đã cho nghịch biến trên khoảng 4;  . D. Hàm đã cho đồng biến trên khoảng ;4 . Câu 6: Cho hàm số
3 2
y  x  3x  4x  3 khoảng đồng biến của hàm số là:
A. 2;  B. 2;  C. ;1 D. ;

Câu 7: Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF.ABCDEF có cạnh đáy bằng a, biết thể tích của khối lăng trụ ABCDEF.ABCDEF là 3 V  3 3a . Tính chiều cao hcủa khối lăng trụ lục giác đều đó. A. h  a 3 . B. h  2a . C. 2 3
3
a
h  . D. ha.

Câu 8: Tìm F  x là một nguyên hàm của hàm số   e 2
x f x   trên;, biết F01. A.   1
1
e
x F x   x  . B. F  x  ln x  2x 1. C.   e 2 2
x F x   x  . D.   e 2 1
x F x   x  .

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số f  x  2sin x là
A. 2cos x C . B. 2 2cos x C . C. 2cos x C. D. cos2xC.

Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho A0;1;1, B2;1;1 , C1;3;0 , D1;1;1. Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng AB và CD ?
A. 3
3  . B. 6
3  . C. 3
3
. D. 62.

Câu 11: Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r và chiều cao h bằng?
A. 1 2
3
r h . B. 2rh . C. 2
 r h . D. 42
3rh.

Câu 12: Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương x, y ?
A. ln ln ln
x
x y
y   . B. ln ln ln
x
x y
y   . C. ln
ln
ln
x x
y y  . D. ln ln   x
x y
y   .

Câu 13: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như hình vẽ3
Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàmsố bằng
A. 3 . B. 4 . C. 1. D. 2.

Câu 14: Biết  
2
2
0
x ln x  4 dx  a ln 2  b 
( a,b ). Giá trị của biểu thức Tabl à
A. T  8 . B. T  16 . C. T  8 . D. T16.

Câu 15: Đồ thị của hàm số 2 3
1
x
y
x


có đường tiệm cận ngang là đường thẳng
A. y  2. B. x  1 . C. x  1 . D. y2.

Câu 16: Tìm m để
2
1
5
lim 7
x 1
x x m
 x
 


A. 4 . B. 6 . C. 0 . D. 2.

Câu 17: Hàm số F  x  ln x  x 1 là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên 0;?A. f  x  x ln x  x . B. f  x  x ln x 1. C.  
2
ln
2
x
f x  x x   x . D.   1
f x 1
x  .

Câu 18: Một khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h . Thể tích khối chóp đó bằng A. 1
. . 6
V  B h . B. 1
. . 2
V  B h . C. V  B.h D. 1. . 3VBh

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF