Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ – Đoàn Thượng – Hải Dương

✅ Chuyên mục: Môn Vật Lý
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 432.78 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 51,580 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử THPT năm 2022 của các trường trên khắp cả nước môn Vật lý.
Các bộ đề sẽ giúp các bạn tham khảo được các mẫu đề và cách ra đề của đề thi.

Câu 1. Để đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động của con lắc đơn, ta cần dùng dụng cụcđo là

A. đồng hồ và thước                 B. chỉ thước                  C. cân và thước               D. chỉ đồnghồ

Câu 2. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

A. một nửa bước sóng.                                    B. một bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng                      D. một phần tư bước sóng

Câu 3. Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lón
A. không đổi nhưng hướng thay đổi.

B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. tỉ lệ với bình phương biên độ.

D. và hướng không đổi.

Câu 4. Một sóng cơ có chu kì 2s truyền với tốc độ 1m/s . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động cùng pha nhau là

A. 1m.                      B. 2m .                     C. 0,5m.                         D. 4m.

Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 2 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là
A. 8cm .                      B. 1cm                             C. 4cm                          D. 2cm

Câu 6. Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng
A. phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.

B. phụ thuộc vào bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.

C. chỉ phụ thuộc vào tần số sóng.

D. chỉ phụ thuộc bản chất môi trường truyền sóng.

Câu 7. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cúng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m =100g thì chu kì dao động của con lắc là 1s. Để chu kì con lắc là 2s thì khối lượng m bằng
A. 100g .           B . 400g .                C. 200g .              D. 50g.

Câu 8. Chọn phát biểu đúng. Trong thực tế hiện tượng cộng hưởng
A. vừa có ích, vừa có hại.                          B. luôn có hai.

C. không có ích, không có hại.                   D. luôn có ích

Câu 9. Chu kỳ dao động riêng của con lắc đơn phụ thuộc
A. chiều dài dây treo và khối lượng quả nặng

B. khối lượng quả nặng và biên độ dao động

C. chiều dai dây treo và gia tốc trọng trường

D. chiều dài dây treo và biên độ dao động

Câu 10. Chọn phát biểu đúng về dao động cưỡng bức
A. Luôn có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức
B. Luôn có tần số khác tần số của lực cưỡng bức.

C. Luôn có tần số bằng tần số riêng của hệ.

D. Luôn có tần số khác tần số riêng của hệ.

Câu 11. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox thì vận tốc của vật bằng không
A. tại vị trí cân bằng.                                        B. khi vật ở vị trí biên dương hoặc biên âm.

C. chỉ khi vật ở vị trí biên dương.                      D. chỉ khi vật ở vị trí biên âm.

Câu 12. Một sóng dừng trên dây có khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất là 4cm. Bước sóng có giá trị là
A. 2cm .                     B. 4cm                            C. 16cm.                       D. 8cm.

Câu 13. Sóng ngang truyền được trong các môi trường
A. rắn và lỏng.          B. cả rắn, lỏng và khí.          C. rắn và khí          D. chất rắn và bề mặt chất lỏng

Câu 14. Một sợi dây có chiều dài l nếu làm một con lắc đơn thì tần số riêng là 0,6Hz. Nếu cắt sợi dây thành hai phần tạo thành hai con lắc đơn thì tần số riêng của hai con lắc lần lượt là 1Hz và

A. 0,75Hz                 B. 0, 4Hz                C. 0,8Hz                 D. 0,65Hz.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF