Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ – Hoằng Hóa 2 – Thanh Hóa

✅ Chuyên mục: Môn Vật Lý
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 286.01 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 27,635 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử THPT năm 2022 của các trường trên khắp cả nước môn Vật lý.
Các bộ đề sẽ giúp các bạn tham khảo được các mẫu đề và cách ra đề của đề thi.

Câu 1. Một người ngồi ở bờ biển thấy có 5 ngọn sóng nước đi qua trước mặt mình trong thời gian 10s. Chu kì dao động của sóng biển là
A. 3s.                   B. 2,5s.                    C. 2s.                     D. 4s.

Câu 2. Một hạt mang điện tích có độ lớn q, chuyển động với vận tốc v vuông góc với từ trường đểu B. Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích là
A. f = qvB               B. f Bv/q  .               C. f qB/v  .              D. f qv/B.

Câu 3. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. li độ và tốc độ.       B. biên độ và gia tốc.        C. biên độ và tốc độ.      D. biên độ và năng lượng.

Câu 4. Hạt tải điện trong chất điện phân là
A. electron dẫn và lỗ trống.

B. ion dương, ion âmvà ê lectron.

C. electron tự do.

D. ion dương và ion âm.

Câu 5. Đơn vị của từ thông là
A. Tesla (T)               B. Ampe (A)                  C. Vê be (Wb)               D. Vôn (V)
Câu 6. Khi một sóng âm truyền từ nước ra không khí thì
A. Tần số tăng, bước sóng không đổi.

B. Tần số không đổi, bước sóng giảm.

C. Tần số giảm, bước sóng không đổi.

D. Tần số không đổi, bước sóng tăng.

Câu 7. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = 3cos(20πt) cm và x2=4cos(20πt+0,5π) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A. 4 cm.            B. 8 cm.              C. 5 cm.               D. 2 cm.

Câu 8. Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C vào điện áp xoay chiều u = U 2 cosωt (V) thì cường độ hiệu dụng có giá trị lần lượt là 4A, 6A và 2A.Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp u = 2U 2 cosω(V) thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là
A. 4 A               B. 4,8 A                  C. 2,4 A                   D. 12 A

Câu 9. Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp ngược pha A và B cách nhau 10cm. Tần số hai sóng là 20 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là
A. 16                     B. 13                     C. 14              D. 15
Câu 10. Âm do hai loại nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về
A. độ cao.                B. âm sắc.                 C. độ to.                D. mức cường độ âm.

Câu 11. Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2 m và thị kính có tiêu cự 10 cm. Độ bội  giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là
A. 12.                        B. 24.                         C. 26.                     D. 14.

Câu 12. Đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một mạch điện, một ampe kế chỉ giá trị 2A. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua ampe kế lúc đó là
A. 2,8A                         B. 2A                         C. 4A                         D. 1,4A

Câu 13. Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí
A. DCV.                       B. ACV.                         C. DCA                      D. ACA
Câu 14. Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức: i = 2cos100πt (A), kết luận nào sau đây là sai?

A. Cường độ cực đại là 2A

B. Chu kì là 0,02 s.

C. Tần số 50 Hz.

D. Cường độ hiệu dụng là 2 2A

Câu 15. Một sợi dây dài ℓ = 2m, hai đầu cố định. Người ta kích thích để có sóng dừng  xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng
A. 1 m.                B. 2 m.                  C. 4 m.                   D . 0,5m.

Câu 16. Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω = 10 rad/s. Khi vận tốc của vật bằng20cm/sthìgia tốc của nó bằng 2 3 m/s. Biên độ dao động của vật bằng
A. 2 cm.                B. 4 cm.                   C. 1 cm.                   D. 0,4 cm.

Câu 17. Tại O có một nguồn phát sóng cơ với tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 60 cm/s. Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm trên cùng phương truyền sóng và cùng phía so với O. Biết OA=8cm ; OB= 25,5 cm;  OC = 40,5 cm. Số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC là
A. 3.                       B. 5.                       C . 4.                          D. 6.

Câu 18. Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm trong không khí, một học sinh đo được bước sóng của sóng âm là (75 ± 1) (cm), tần số dao động của âm thoa là (440 ± 10) (Hz). Tốc độ truyền âm tại nơi làm thí nghiệm là
A. (330,0 ± 11,0) (m/s).

B. (330,0 ± 11,0) (cm/s).

C. (330,0 ± 11,9) (m/s).

D. (330,0 ± 11,9) (cm/s).

Câu 19. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha A và B cách nhau 15cm. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O của AB một đoạn 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

A. 11.                       B. 21.                        C. 19.                          D. 9.

Câu 20. Khi một vật dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng thì
A. cơ năng biến thiên điều hòa.

B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vectơ gia tốc đổi chiều.

Câu 21. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và điện trở thuần R. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng
A. 80 V.                   B. 120V.                    C. 200 V.                      D. 160 V.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF