Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ – Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

✅ Chuyên mục: Môn Vật Lý
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 326.74 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 14,553 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử THPT năm 2022 của các trường trên khắp cả nước môn Vật lý.
Các bộ đề sẽ giúp các bạn tham khảo được các mẫu đề và cách ra đề của đề thi.

Câu 1.     Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số . Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số  bằng

 1. B. C.                         D.

Câu 2.     Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp  và . Hai nguồn này dao dộng điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn  sẽ

 1. dao động với biên độ cực đại
 2. không dao động
 3. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại
 4. dao động với biên độ cực tiểu

Câu 3.     Một vật dao động điều hòa theo phương trình . Pha dao động ở thời điểm t là

 1. B. C.                       D.

Câu 4.     Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều dài  của con lắc và chu kì dao động T của nó là

 1. đường elip B. đường hyperbol C. đường parabol          D. đường thẳng

Câu 5.     Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài  tại nơi có gia tốc trọng trường  là

 1. B. C.               D.

Câu 6.     Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi với hai điểm A, B trên dây là các nút sóng thì chiều dài  sẽ

 1. bằng một phần tư bước sóng
 2. bằng số nguyên lần nửa bước sóng
 3. bằng một số nguyên lẻ của phần tư bước sóng
 4. bằng một bước sóng

Câu 7.     Trong sự truyền sóng cơ, tần số dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là

 1. năng lượng sóng B. tốc độ truyền sóng C. biên độ của sóng      D. tần số của sóng

Câu 8.     Đối tượng nào sau đây không nghe được sóng âm có tần số lớn hơn 20 kHz?

 1. Loài chó B. Con người C. Cá heo                      D. Loài doi

Câu 9.     Đơn vị của từ thông là

 1. henry (H) B. vôn (V) C. vebe (Wb)                D. tesla (T)

Câu 10.   Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

 1. một nửa bước sóng B. một bước sóng
 2. một phần tư bước sóng D. hai lần bước sóng

Câu 11.   Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là  và  với  và  là các hằng số dương. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ . Công thức nào sau đây đúng?

 1. B.
 2. D.

Câu 12.   Trong dao động cưỡng bức, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì đại lượng nào sau đây tăng đến giá trị cực đại?

 1. Pha dao động B. Tần số C. Pha ban đầu             D. Biên độ dao động

Câu 13.   Con lắc lò xo có , chiều dài của lò xo ở vị trí cân bằng là  dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc là . Lực hồi phục tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài  là

 1. B. C.                      D.

Câu 14.   Sóng dọc là sóng cơ mà các phần tử của sóng

 1. dao động theo phương thẳng đứng
 2. lan truyền theo sóng
 3. có phương dao động trùng với phương truyền sóng
 4. dao động theo phương ngang

Câu 15.   Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ . Tại một thời điểm, khi vật qua vị trí có li độ  thì tốc độ của vật là . Tần số góc của dao động bằng:

 1. B. C.                   D.

Câu 16.   Một vật dao động điều hòa có phương trình . Gốc thời gian được chọn là lúc

 1. vật ở vị trí biên dương B. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm
 2. vật ở vị trí biên âm D. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương

Câu 17.   Hại tải điện trong kim loại là

 1. ion dương và electron tự do B. electron và lỗ trống
 2. electron, ion dương và ion âm D. electron tự do

Câu 18.   Trong vật nào sau đây không có điện tích tự do?

 1. khối thủy ngân B. thanh gỗ khô C. thanh chì                  D. thanh niken

Câu 19.   Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” do nam ca sĩ Trọng Tấn trình bày có câu “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha.”. “Thanh”, “trầm” trong câu hát này là chỉ đặc tính nào của âm?

 1. Độ to B. Ngưỡng nghe C. Âm sắc                     D. Độ cao

Câu 20.   Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ
 2. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ
 3. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới
 4. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới

Câu 21.   Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao đông điều hòa với biên độ góc . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là , chiều dài dây treo là , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

 1. B. C.                    D.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF