B1: ẤN VÀO NÚT TIẾP TỤC LẤY LINK và vào trang web như hình dưới:

TIẾP TỤC LẤY LINK

B2: Cuộn xuống cuối trang

B3: Ấn vào LẤY LINK NGAY