KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN HÓA HỌC ĐỀ SỐ 10

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 787.13 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 20,210 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử soạn theo hướng đánh giá năng lực năm 2021-2022 môn Hóa học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực, giúp các bạn có thể xác định được năng lực của mình.

Câu 1. Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là bazơ?
A. HNO3.                  B. CH3COOH.               C. KOH.               D. NaCl.
Câu 2. Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử triglixerit là
A. 2.                B. 1.                C. 4.                     D. 3.
Câu 3. Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng được với Al(OH)3?
A. HCl.                B. CuSO4.                     C. KOH.                       D. Ba(OH)2.
Câu 4. Trong cây xanh, tinh bột được tổng hợp từ CO2, H2O khi có mặt chất diệp lục (clorofin) và hấp
thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Phản ứng đó được gọi là phản ứng
A. este hóa.                  B. quang hợp.                 C. trùng hợp.                   D. thủy phân.
Câu 5. Chất nào sau đây là polime?
A. Triolein.                     B. Axit axetic.                   C. Etilen.                       D. Xenlulozơ.
Câu 6. Hợp chất Al2O3.2H2O là thành phần chính của quặng nào sau đây?
A. Criolit.                   B. Boxit.                    C. Hematit                  D. Xiđerit.
Câu 47. Trong hợp chất, kim loại kiềm thổ có số oxi hóa là
A. +1.                  B. +2.                    C. +3.                   D. +4.
Câu 8. Sắt(III) hiđroxit là chất rắn, không tan trong nước và có màu
A. xanh lam.               B. nâu đỏ.                C. vàng nhạt                 D. trắng hơi xanh.
Câu 9. Nước vôi trong là dung dịch chất nào sau đây?
A. Ca(OH)2.                 B. CaCl2.                    C. CaSO4.                   D. Ca(NO3)2.
Câu 10. X là kim loại tác dụng được với lưu huỳnh ở điều kiện thường, X còn được sử dụng trong nhiệt
kế. X là
A. Fe.                  B. Mg.                   C. Al.                 D. Hg.
Câu 11. Trong số các kim loại: Mg, Cr, Fe và Cs, kim loại mềm nhất là
A. Mg.                   B. Cr.                 C. Fe.                    D. Cs.
Câu 12. Số đồng phân amin bậc I có công thức phân tử C2H7N là
A. 2.                      B. 3.                    C. 1.                   D. 4.
Câu 13. Nguyên tố nào sau đây là kim loại?
A. Ag.                    B. Br.                   C. C.                      D. Si.
Câu 14. Bột nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với chất khí nào sau đây?
A. Cl2.                 B. O2.                 C. N2.                     D. CO2.
Câu 15. Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu
A. đỏ.                     B . đen.                     C. tím.                         D. vàng.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF