KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN HÓA HỌC ĐỀ SỐ 3

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 811.61 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 93,261 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử soạn theo hướng đánh giá năng lực năm 2021-2022 môn Hóa học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực, giúp các bạn có thể xác định được năng lực của mình.

Câu 1: Sắt (III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hidroxit là

  1.  Fe(OH)2.                        B. Fe(OH)3.                    C. FeCO3.                         D. Fe3O4.

Câu 2: Chất thải hữu cơ chứa protein khi bị phân hủy thường sinh ra khí X có mùi trứng thối, nặng hơn không khí, rất độc. Khí X là

  1. O2.                                  B. CO2.                            C. H2S.                              D. N2

Câu 3: Natri hiđrocacbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit.

Công thức của natri hiđrocacbonat là

     A. NaOH.                           B. NaHS.                         C. NaHCO3.  

Câu 4: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?

     A. Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2                                     B. Na2SO4, KCl.

     C. KCl, NaCl.                                                             D. NaCl, K2SO4

Câu 5: Chất nào sau đây là đipeptit?

D. Na2CO3
     A. Ala-Gly-Ala                   B. Ala-Ala-Ala.               C. Gly-Gly-Gly.  

Câu 6: Chất nào sau đây là muối axit?

D. Ala-Gly.
     A. NaCl                              B. NaH2PO4.                    C. NaOH.  

Câu 7: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

D. NaNO3.
     A. K2O.                               B. BaO.                            C. Na2O.  

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

D. CuO.
     A. Glucozơ.                        B. Tinh bột.                     C. Saccarozơ.  

Câu 9: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

D. Glixerol.
     A. Etylamin.                       B. Glyxin.                        C. Valin.  

Câu 10: Số nguyên tử hidro trong phân tử axit stearic là

D. Alanin
     A. 33.                                  B. 36.                               C. 34.  

Câu 11: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Al?

D. 31.
     A. Fe.                                  B. Cu.                              C. Mg.   D. Ag.

Câu 12: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

  1. KCl                                B. NaCl.                           C. NaOH.                          D. NaNO3.

Câu 13: Este X được tạo bởi ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là

  1. HCOOC2H5.                  B. HCOOCH3.                 C. CH3COOC2H5.             D. CH3COOCH3.
Câu 14: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?  
     A. Hg.                                 B. Ag.                              C. Cu.  

Câu 15: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

D. Al.
     A. Al                                   B. Ba.                               C. K.  

 

D. Fe.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF