KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN HÓA HỌC ĐỀ SỐ 5

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 800.42 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 13,184 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử soạn theo hướng đánh giá năng lực năm 2021-2022 môn Hóa học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực, giúp các bạn có thể xác định được năng lực của mình.

Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?  
     A. NaCl.                             B. NaOH.                        C. KNO3.  

Câu 2. Thủy phân chất béo thu được ancol có công thức là

D. KCl.
     A. CH3OH.                         B. C2H5OH.                     C. C2H4OH)2.  

Câu 3. Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

D. C3H5(OH)3.
     A. NaOH.                           B. KNO3.                         C. Al(OH)3.  

Câu 4. Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

D. HCl.
     A. 6.                                   B. 11.                               C. 22.  

Câu 5. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

D. 12.
     A. Tơ visco.                       B. Tơ capron.                  C. Tơ nitron.  

Câu 6. Thành phần chính của quặng xiđerit là

D. Tơ tằm.
            A. Fe3O4.        B. Al2O3.2H2O.           C. Fe2O3.nH2O.

Câu 7. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

D. FeCO3.
     A. Mg.                                B. K.                                C. Fe.  

Câu 8. Chất X có công thức Fe2O3. Tên gọi của X là

D. Na.
     A. sắt (II) hiđroxit.             B. sắt (III) hiđroxit.         C. sắt (II) oxit.   D. sắt (III) oxit.

Câu 9. Natri hiđrocacbonat được dùng làm làm bột nở trong công nghiệp thực phẩm. Công thức của natri hiđrocacbonat là

  1. KHCO3                          B. Na2CO3.                      C. K2CO3.                         D. NaHCO3.

Câu 10. Chất nào sau đây phản ứng với nước sinh ra khí H2?

  1. CaO.                              B. MgO.                           C. K2O.                             D. Na.

Câu 11. Khi phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ khoảng 1000oC thì thu được sản phẩm gồm CO2 và chất nào sau đây?

  1. Ca(OH)2.                       B. Ca.                               C. O2.                                D. CaO.

Câu 12. Chất nào sau đây là amin?

  1. CH3COOH.                   B. CH3NH2.                     C. C2H5OH.                      D. CH3COOCH3.

Câu 13. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử CO?

  1. Ba.                                 B. Fe.                               C. Mg.                               D. K.

Câu 14. Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

  1. Cu + 2FeCl3 (dung dịch)  CuCl2 + 2FeCl2.          B. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2.
  2. H2 + CuO to Cu + H2O.                                 D. Fe + ZnSO4(dung dịch)  FeSO4 + Zn.

Câu 15. Amin nào sau đây là amin bậc 2?

  1. Propan-2-amin.                                                      B. Trimetylamin.               
  2. Etylamin.                                                                D. N-metylmetanamin.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF