Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Toán – cụm trường THPT Thuận Thành – Bắc Ninh

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.78 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 3,508 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Câu 1: Cho ham sô y  f  x co bang biên thiên như hinh bên. Ham sô đat cưc tiêu tai điêmA. x  2 . B. x  4. C. x 1. D. x3.

Câu 2: Cân phân công 3 ban tư môt tô 10 ban đê lam trưc nhât. Hoi co bao nhiêu cach phân công khac nhau. A. 10 3 . B. 3 A10
. C. 3 C10
. D. 3 10.

Câu 3: Sô canh cua môt hinh bat diên đêu la
A. 10. B. 8 . C. 6 . D. 12.

Câu 4: Cho ham sô bâc ba y  f  x co bang xet dâu đao ham như sau:
Ham sô đa cho đông biên trên khoang nao dươi đây?
A. 2;1. B. 1;0. C. 2;3. D. 0;2.

Câu 5: Tinh thê tich V cua khôi non co ban kinh đay băng 3cmva chiêu cao băng 4cmla
A. 3 V 12cm . B. 2 V 12cm . C. 2 V  36cm. D. 3V36cm.

Câu 6: Cho câp sô công
*
, n u n co 1 3 u  3,u  7 . Công sai cua câp sô công la
A. 4 . B. 2 . C. 2 . D. 4.

Câu 7: Sô nghiêm cua phương trinh 2  
2
2
log x  2  2
A. 1. B. 2 . C. Vô nghiêm. D. 3.

Câu 8: Tim tâp xac định cua ham sô  
3
2
y x 1
  
A. ;1 . B. ;1  1;. C. 1;. D. \ 1.

Câu 9: Ham sô
4 2
y  x  2x  2 nghịch biên trên khoang nao sau đây?
A. 3;0 . B. 1;0. C. 0;. D. 0;1.

Câu 10: Môt hinh trụ co ban kinh đay băng a va co thiêt diên qua trục la môt hinh vuông. Tinh diên tich xung quanh cua hinh trụ
A. 2 4a . B. 2 2a . C. 2 a . D. 2 3a.

Câu 11: Thê tich khôi câu co đường kinh băng 2a la
A. 3 2a . B. 8 3
3
a . C. 4 3
3
 a . D. 3 4a.

Câu 12: Cho đường cong trong hinh la đô thị cua ham sô nao trong bôn ham sô dươi đây?
A. 4 2
y  x  2x 1. B. 4 2
y  x  2x 1. C.  2 1 2 1
2
y  x . D. 22yx1.

Câu 13: Đô thị ham sô 2 1
1
x
y
x 


co tiêm cân ngang la
A. y  1. B. y  2 . C. 1
2
y 
 . D. x1.

Câu 14: Cho cac sô dương bât kỳ a,b,c vơi a  1. Khẳng định nao sau đây đúng?
A. loga b  loga c  loga b  c
. B. log log loga a a b  c bc. C. log log log a a a b  c  b  c . D. loga b  loga c loga bc.

Câu 15: Thê tich khôi lăng trụ co chiêu cao băng a va diên tich đay băng
2 ala
A. 1 3
2
a . B. 1 3
6
a . C. 1 3
3
a . D. 3 a.

Câu 16: Vơi a la sô thưc dương tuỳ ý, 3 4 a a băng
A. 17
6 a . B. 13
8 a . C. 13
6 a . D. 17
4 a.

Câu 17: Tâp nghiêm S cua bât phương trinh
2 1
5
25
x
x 
     
 
la
A. S  1; . B. S  ;2. C. S  2;. D. S;2.

Câu 18: Phương trinh
2 3 2 1
x  co nghiêm la
A. x  2 . B. 5
2
x  . C. 2
3
x  . D. 32x.

Câu 19: Ham sô 3
x y  co đao ham la
A. 3 ln 3
x y  . B. 1
.3
x y x

  . C. 3
x y  . D. 3ln3x y .

Câu 20: Cho ham sô   ax 2
f x
bx c, a,b,c co đô thị như sau
Khẳng định nao dươi đây đúng?
A. a  b  0  c . B. b  a  0  c . C. b  0  c  a . D. b  0  a  c .

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF